Search results

 1. Admin

  [News] Updates 04 December 2018

 2. Admin

  [News] Updates 03 December 2018

  Updates from 03 December 2018 * In Sky Event reward are included all items from Box of Kundun +3 and Box of Kundun +4 * Blood Castle 7 reward are changed from Box of Kundun +3 to Box of Kundun +4 * In Devil Square 6 born Golden Tantal in the last minutes * In day Tuesday 21:00h, from daily...
 3. Admin

  [News] Updates 02 December 2018

  * Golden Invasions +5 will be released on 09 December (Sunday) * All bosses - Red Dragon in Davias, KundunDemon and Erohim in Land of Trial will be release on 16 December (Sunday). More info about it can find WebSite>>Info>>Boss Info * New Reset system is available -
 4. Admin

  Gzuz187 Псува и обижда редовно !!!

  Gzuz187 - /post команда бан за три дни! Нарушена точка 1 от Абсолютни забрани! "1.ЗАБРАНЕНО Е псуването и обиждането НА /post, по какъвто и да е повод (BAN /post 3-дни първоначално при повторно BAN /post за 7 дни при следващо нарушение, БАН ГЕРОЙ ЗАВИНАГИ), както и кръщаването на герои с обидни...
 5. Admin

  [Issue] Box +5

  С помощта на един играч разкрихме мистерията - наш пропуск е, че сме оставили един от босовете, които ще се пускат занапред в играта, а именно Erohim Boss в Land of Trial (град, до който има достъп гилдията, която държи Castle Siege - в нашия случай WanteD), от който падат предмети на +7 от Box...
 6. Admin

  [Issue] Box +5

  Ще я проверим тази работа, но Box of Kundun +5 няма как да се нагласи да пада на обикновен дроп, освен ако не падне от инвазия +5, а ние такава инвазия все още не сме пуснали.
 7. Admin

  [News] Some Updaes 20/11/18

  Some Updates 20/11/18 * Currently max resets are 22 * Golden Invasion for Box of Kundun +4 released x5 monsters * You can deposit Heart of Love & Satan too in your Web Bank Added by Admin on 20/11/2018
 8. Admin

  [News] Обновления 20/11/18

  Some Updates 20/11/18 * Currently max resets are 22 * Golden Invasion for Box of Kundun +4 released x5 monsters * You can deposit Heart of Love & Satan too in your Web Bank Added by Admin on 20/11/2018
 9. Admin

  [News] Some updates

  * Jewel of Soul with luck success rate is 80% without luck is 70% +10 Success Rate = 85% +11 Success Rate = 80% +12 Success Rate = 75% +13 Success Rate = 70% Mix with Luck more10% Max success rate = 95
 10. Admin

  [News] Някои обновления

  * Jewel of Soul with luck success rate is 80% without luck is 70% +10 Success Rate = 85% +11 Success Rate = 80% +12 Success Rate = 75% +13 Success Rate = 70% Mix with Luck more10% Max success rate = 95
 11. Admin

  We work for the human good!

  We work for the human good!
 12. Admin

  Проблем !

  �з �ъм ви напи�ал в �айта пълна информаци�, ето: Weekly Events (Monday-Friday) started from 12th November! Weekly Events (Monday-Friday) started from 12th November!
 13. Admin

  [News] Daily Events (Monday - Friday)

  * Monday 21:00h GMT+2 - Catch me if you can Event [When the GM online announces this event, he will tell you all to come to "Lorencia - 134/89 cords" you will have to stay inside until he/she allows you to come out. The GM will run away. The first one to catch him/her by trade will win.] *...
 14. Admin

  [News] Седмични евенти (Понеделник-Петък)

  * Monday 21:00h GMT+2 - Catch me if you can Event [Когато GM обяви този евент, той ще ви каже да дойдете в "Lorencia - 134/89 Cords", ще трябва да останете вътре, докато той / тя ви позволи да излезете. GM ще избяга. Първият, който го хване и му даде trade, ще спечели] * Tuesday 21:00h GMT+2 -...
 15. Admin

  Проблем !

  Виж.. Знае �е какви евенти ще �е провеждат, тепърва в �айта ще напиша и периодично през �едмицата какви евенти ще �е провеждат. В�еки прецен�ва как и�ка да �и...
 16. Admin

  Проблем !

  Драги потребители, �игурни �ме, че винаги и по в��ко време ще има нещо, което да дразни клиентите и да не им харе�ва - н�ма как. Важното е, как ние го възприемаме и...
 17. Admin

  Проблем !

  Пак ще уча�тват, про�то ще изчакат един ден. Реално отменихме, защото преценихме, че дне� е ден Петък работен, до�та хор� н�ма да могат да уча�тват, защото работ�т...
 18. Admin

  Златни +- БЦ, ДС

  Човека има малко �по�обно�ти и решил тук да ги демо�трира, �амо че го хванахме до�та бързо и в момента �е �до�ва, че не може да покаже друго, а �амо това. Това...
 19. Admin

  Златни +- БЦ, ДС

  �е, н�ма да �е промен�.
 20. Admin

  Х�К!

  https://www.youtube.com/watch?v=C4P-B0S8ZmM&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=x-S7ZzOlIcU&feature=youtu.be staN - BANNED!