Welcome to our Community
Wanting to join the rest of our members? Feel free to sign up today.
Sign up

Members online

No members online now.

RozaMu - 2005-~ (RozaBG)

 • За тези, които не са били с нас през старите времена, розата беше открита 2005 под име RozaBG (rozabg.com/mu) и беше закрита 2009. От 2005-2007 стартирахме първият ни сървър 99б, който беше също един от първите сървъри на Му в България. След това, през 2007-2009 пуснахме сървър с версия 9962т и към края на 2009 закрихме всичко.

  Какво ще получите от RozaMu:

  * Баланс на игра. (Няма Webshop или випове с привилегии на повече ехп)
  * Интрига. (Всичко се търси включително и най-слабите магии на СМ)
  * Чист ‘Hard’ сървър - никакви пародии.
  * Напълно защитен сървър / сайт.
  * Професионален екип.

Forum statistics

Threads
123
Messages
716
Members
221
Latest member
Zyprexa

Latest profile posts

Exodus wrote on Admin's profile.
Hello there! Can you acept my invite in skype:skydrag0o0on. I have an issue with stats add after rr,thank you :)
We work for the human good!